Se en KORT video om homeopati!

 
 

Homeopatiska värderingar

  • Homeopatin ser människan ur ett helhetsperspektiv.

  • Homeopatin tar hänsyn till mentala/själsliga, känslomässiga/psykiska och fysiska symptom.

  • Homeopatisk behandling återställer harmonin i kropp och själ.

  • En Homeopatisk behandling ger kroppen hjälp till självhjälp att lösa problemet.

  • Homeopatiska medel går till grunden av besvär/problemen.

  • Homeopati är en biverkningsfri behandling och helt miljövänlig!


Homeopatiska Medel

 

Homeopati är en mild men
ändå effektiv behandlingsform för många olika tillstånd.
Till sin natur är den holistisk, vilket innebär att man tar hänsyn till hela människan när det gäller att avgöra behandling - likaväl som till det specifika problemet eller obalans. De mediciner, eller läkemedel, som används inom homeopatin utgörs av ytterst små doser av naturliga ämnen, som hämtats från växter, djur eller mineralriket. Homeopatin tar hänsyn till hela dig och fungerar på fysiskt, mentalt och känslomässigt plan. Dessutom är de homeopatiska medlen naturliga ämnen som är helt biverkningsfria. Inget är för stort eller för litet för att söka hälsa med homeopati.

Mer om Homeopati ute i världen

Världshälsoorganisationen (WHO) har kommit fram till att c:a 75 % av all medicinsk behandling i världen görs med naturmedicin och då framför allt med örtmedicin. WHO slår fast att homeopatin är det näst mest använda medicinska systemet i världen. Över en halv miljard människor behandlas med homeopati. Homeopatin har stöd av hundratusentals läkare världen över.

Den studeras även på ett flertal universitet. Homeopatin är även väl etablerad i Tyskland, Frankrike, England, Spanien, Australien, Nya Zeeland, Canada, Sydafrika, Tjeckoslovakien, Nederländerna, Ungern, Israel.

England har 3 homeopatiska sjukhus. Omkring 70 % av de som söker behandling på ett homeopatiskt sjukhus vittnar om att den homeopatiska behandlingen hade en positiv effekt. 400 allmänläkare använde homeopatin dagligen. Apoteken säljer homeopatisk medicin.

I Frankrike använder ungefär 36 % av befolkningen homeopati. Varje apotek säljer homeopatisk medicin. I Tyskland har 10 % av läkarna en homeopatisk specialistutbildning. Här finns det 3000 naturmedicinare som är specialiserade på homeopati. 98 % av alla apotek säljer homeopatiska läkemedel. Indien är medicinens föregångsland. I Indien har tre medicinska system fått erkännande från den indiska staten - modern medicin, ayurveda och homeopati. Homeopatin i Indien har 300.000 kvalificerade homeopater, 100.000 läkare med homeopatutbildning, 307 homeopatiska sjukhus, 180 colleges och 7500 statliga kliniker.
100 miljoner indier använder bara homeopati för att läka sjukdom. Homeopatiindustrin är Indiens starkast växande läkemedelsindustri.
300 miljoner patienter läker endast med homeopati i 80 länder. Homeopatin är integrerad i vårdsystemet.

En Lång medicinsk tradition

Varje människa har en inneboende förmåga att läka sig själv. Att vi blir sjuka har mycket att göra med att kroppens självläkande förmåga är nedsatt, som kan bero på genetiska faktorer eller påfrestningar från omgivningen, som fysisk och psykisk stress. Vid sjukdom producerar kroppen ett antal symtom, som ett resultat på kroppens ansträngningar att balansera tillbaka till jämviktsläget - att bli frisk. Kroppen har förmåga att göra sig av med det som inte hör hemma i kroppen via diarre, kräkningar, svettningar etc. Kroppen bekämpar virus och bakterier bl.a. med att aktivera sitt immunförsvar och öka temperaturen (feber).

Behandlingsmetoder som lindrar eller tar bort symtom, tex. huvudvärkstabletter vid migrän, utan att stärka kroppens motståndskraft kommer inte att bota från grunden, utan i bästa fall skjuta problemet till framtiden. Det kan leda till att symtomen utvecklas i en mer allvarlig
riktning genom undertryckande av kroppens signaler. Inom homeopatin kallas det för att undertrycka symtomet och det leder ofta till att förvärra de grundläggande obalanserna och allvarligare sjukdomar med nya symtom kan utvecklas.

Homeopaten försöker att finna ett homeopatiskt läkemedel enligt "similia similibus curentur" likhetsprincipen som kortfattad säger att liknande botar liknande. Denna likhetsprincip utvecklades av homeopatins "upptäckare" Samuel Hahnemann, och man kan läsa mer om detta i hans bok Organon. Homeopaten finner alltså det homeopatiska läkemedlet som orsakar en serie symtom hos en frisk person, och ger detta läkemedel till en sjuk med liknande symtombild. För att ge ett exempel på likhetsprincipen - när du skalar en gul eller röd lök så börjar ögonen att svida och näsan att rinna. Öppnar du fönstret och får in frisk luft brukar det lätta. Lök i homeopatisk form (Allium cepa) används bl.a. för förkylningsbesvär med sveda i ögonen och rinnande näsa, en förkylning som lättar i frisk luft.

Varje människa är unik med egna speciella sjukdomssymtom och ordinationen av ett homeopatiskt läkemedel baseras på helheten av alla symtom. I begreppet symtom innefattas alla upplevelser och uttryck som ger individen besvär på något sätt. Människor kan ha helt olika symtom även om de har samma medicinska diagnos och får därför helt olika homeopatmediciner. Grundprincipen inom klassisk homeopati är att det inte finns ett särskilt homeopatiskt läkemedel som passar för en viss sjukdom, utan det är hela symtombilden, en viss konstitution, som man tar hänsyn till. Homeopatin är mycket strängt individualiserat. När man finner det rätta läkemedlet som passar "som hand i handske" så får kroppen en "signal" att påbörja de självläkande krafterna. Man kan säga att medicinen ger en impuls till kroppens försvarsmekanismer.


VIDARE LÄSNING